Gibvideo is een logisch gevolg van de eerdere activiteiten onder de naam Gibphoto.
  De omschakeling van fotografie naar videografie was niet zo evident en heeft  heel wat tijd gekost om ook deze artistieke discipline onder de knie te krijgen.
  Aanschaffen van nieuwe materialen, het aanleren van gespecialiseerde software voor het bewerken en editen van videobeelden vraagt om een behoorlijke omscholing. Men is nooit volleerd maar Gibvideo is nu in de mogelijkheid om videocontent te ver- en bewerken.
  De samenwerking met “Light Shelter” zorgt voor nog uitgebreidere mogelijkheden. Zo kan er op deze manier ook gewerkt worden met meerdere cameraoperators om bijvoorbeeld een evenement nog beter in beeld te kunnen brengen.

  Zowel Gibvideo als Light Shelter zijn een “non profit” organisatie.
  Hierdoor kunnen niet alle opdrachten aanvaard worden en werkt men steeds in samenspraak om tot een overeenkomst te komen waar eenieder zich goed in kan voelen.


  De inhoud op deze website is het auteursrechtelijke eigendom van GiBvideo
  Geen deel, delen noch volledige stukken van video-, foto- of muziekinhoud kan of mag worden gebruikt voor geen enkel doel.
  Alle fotografische beelden zijn auteursrechtelijk eigendom van Gilbert Verhaeren, alle video’s zijn auteursrechtelijk eigendom van “Light Shelter”, muziekstukken en geluiden kunnen auteursrechtelijk eigendom zijn van GiBvideo

  Dit is een niet gesponsorde website.

  Publieke vertoning of gebruik van inhoudelijke stukken of delen van deze website kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van alle betrokken partijen als daar zijn “GiBvideo”, “Gilbert Verhaeren" en "Light Shelter"